Hafele

hafele

003.57.131003.57.132003.57.133005.58.408006.37.232007.10.942007.10.949007.38.858008.54.560012.14.910012.14.920013.14.820013.15.715013.15.724014.70.830015.31.586015.31.620015.31.639015.31.657015.31.693015.31.824015.31.835015.31.906015.31.915020.90.955022.35.127022.35.234025.03.035030.00.351030.00.404030.00.4041037.01.022039.00.267039.00.2674039.32.050039.33.042

Leim f.Kanten weiss            –               –
Leim f.Kanten gelb            –               –
Reiniger f.Flachkaschiermaschine            –               –
Abranet disc P 800     d=150mm            –               –
PZ HOT bit 1/4″         2/50mm            –               –
Thinner                   1,0l            –               –
Aceton f.Holzreinigung            –               –
Special solution       1 litre            –               –
Putztuecher zur Entefrnung Kleber            –               –
Varianta screw fl.gal.5/10,5mm            –               –
Varianta screw fl.gal.5/13,5mm      85,000        85,000
Varianta screw fl.gal.3/13,5mm      35,100        35,100
Varianta screw fl.np. 5/10,5mm            –               –
SCR SP FL CSK 5MM X 9/16″ ST NIP       4,000            –          4,000
Hospa screw CS st.st. 4,0x16mm      90,488            –        90,488
Hospa screw CS galv.  3,0x30mm      11,364       1,000        12,364
HOSPA CSK SCREW 3.5 X 13MM ST GALVANIZED            –               –
HOSPA CSK SCREW 3.5 X 15MM ST GALVANIZED      39,456            –        39,456
HOSPA SCREW CS GALV. 3 5X20MM       3,000          3,000
Hospa screw CS galv.  3,5x35mm      12,000        12,000
Hospa screw CS galv.  4,0x13mm            –               –
Hospa screw CS galv.  4,0x17mm      86,545       9,000        95,545
Hospa screw CS galv.  4,0x50mm            –               –
Hospa screw CS galv.  4,5x17mm            –               –
SCREW M10X20              4            –                4
Thread.screw galv.     M4x12mm       5,000          5,000
Thread.screw galv.     M4x23mm            –               –
LENS HEAD SCREW GALV.M 6X 40MM            –               –
Socket st.galv.     M6/10x12mm       6,000          6,000
SCREW DRIVER SLOT M8 L15 MM            –               –
SCREW DRIVER SLOT M8 L15 MM            –               –
Washer plastic  4,3x 9,0×0,8mm            –               –
SPR.DOWEL BR.BRI. M6 H=8/ 9MM       5,400          5,400
SPR.DOWEL BR.BRI. M6 H=8/ 9MM            –               –
GLUE-IN DOWEL  PL  DIA 10MM  L12 MM       9,100      72,000        81,100
Socket PA      M4 hole= 8/10mm            –               –

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ