Tay Nắm Kính Hafele| 550mm | 903.12.375

567,000 

Liên hệ