Khóa điện tử EL6500-TCS

5,376,000 

Sku:

+ Cửa gỗ – mở xoay: 912.20.122

+ Cửa gỗ – mở trượt: 912.20.130

+ Cửa nhôm Xingfa – mở xoay ra ngoài: 912.20.120

+ Cửa Nhôm Xingfa – mở trượt: 912.05.970

Loại: Khóa điện tử

Liên hệ